RideToFreedom là một công ty, như vậy bất cứ khoản đóng góp nào của quý hảo tâm tới Công ty Trách nhiệm Hữu hạn RideToFreedom sẽ không được khấu trừ thuế. Do đó, chúng tôi hiện đang hợp tác cùng Friends of Falun Gong, USA (FoFG, USA) (tạm dịch: Những người bạn của Pháp Luân Công tại Mỹ), một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở chính ở Mỹ do những người Mỹ quan tâm đến Pháp Luân Công thành lập vào năm 2000. Friends of Falun Gong sẽ thay mặt chúng tôi nhận các khoản đóng góp cho tới khi chúng tôi có thể tự mình làm việc này.

Nhiệm vụ của FoFG USA là ủng hộ tự do tín ngưỡng của những ai luyện Pháp Luân Công. FoFG tin rằng dẫu ở bất cứ đâu, mọi người đều có quyền luyện Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp), một bộ môn tâm linh và ôn hoà. Mục tiêu chính của FoFG USA là ngăn chặn và chấm dứt hành vi vi phạm quyền luyện Pháp Luân Công tự do, cởi mở, và với nhân phẩm trên phạm vi toàn thế giới.

Phương thức đóng góp:

1. Ký check hoặc chuyển khoản tới Friends of Falun Gong USA

Xin ghi rõ rằng khoản đóng góp của quý hảo tâm là dành cho RideToFreedom và gửi vể địa chỉ:

Friends of Falun Gong USA
24 W. Railroad Avenue,
 # 124
Tenafly, NJ 07670

2. Thanh toán trực tuyến thông qua Paypal hoặc Thẻ tín dụng (thanh toán bằng USD)

Để giúp quý hảo đóng góp trực tuyến dễ dàng hơn và an toàn hơn, chúng tôi sử dụng PayPal. PayPal là một phương thức gửi và nhận tiền trực tuyến an toàn và bảo mật được sử dụng rộng rãi.

Đóng góp một lần

Tôi muốn đóng góp
Đóng góp định kỳ


Tôi muốn đóng gópXin cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị!